Wednesday, December 28, 2016

สัญลักษณ์ facebook - อิโมจิเฟส (ไอคอนเฟส)สัญลักษณ์ facebook ใส่รูป หัวใจ ดาว และอื่นๆ อักษรพิเศษ แชทเฟสบุ๊ค อีโมชั่น สัญลักษณ์พิเศษ แสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆในเฟสบุ๊ก

สัญลักษณ์ facebook - อิโมจิเฟส (ไอคอนเฟส)

สัญลักษณ์ FACEBOOK ก็อปปี้อันที่ชอบ เอาไปใส่ในเฟสบุ๊คได้เลย

สัญลักษณ์ facebook ใส่รูป หัวใจ ดาว และอื่นๆ อักษรพิเศษ แชทเฟสบุ๊ค อีโมชั่น สัญลักษณ์พิเศษ แสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆในเฟสบุ๊ก

Facebook สัญลักษณ์: อิโมจิ เฟสบุ๊ค ในคอม สัญลักษณ์ยิ้ม Emoji สัญลักษณ์ facebook สัญลักษณ์ไอคอนและรายการรหัส อักษรพิเศษ ข้อความคอมเม้นเฟสบุ๊ค ก๊อปไปใช้ได้เลย เม้นได้ทั้ง เฟสบุ๊ค ยูทูป และเว็บต่างๆ

สัญลักษณ์เฟสบุ๊ค สัญลักษณ์พิเศษ อักษรพิเศษ เครื่องหมายพิเศษ

Facebook สัญลักษณ์: สัญลักษณ์ยิ้ม Emoji สัญลักษณ์ไอคอนและรายการรหัส อักษรพิเศษ ข้อความคอมเม้นเฟสบุ๊ค ก๊อปไปใช้ได้เลย เม้นได้ทั้ง เฟสบุ๊ค ยูทูป และเว็บต่างๆ


หากเราเป็นคนที่ชอบใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ที่น่ารักในการตั้งเป็นสถานะในโลกออนไลน์ หรือจะนำสัญลักษณ์ต่างๆ ไปคอมเม้นก้ได้ วันนี้เราจะมาแจก สัญลักษณ์พิเศษ ในรูปแบบต่างๆ มากมาย รับรองว่าทุกคนต้องชอบ
สัญลักษณ์ facebook - อิโมจิเฟส (ไอคอนเฟส) สัญลักษณ์ FACEBOOK,สัญลักษณ์ตัวอักษร,สัญลักษณ์ไลน์,สัญลักษณ์ อิโมจิ,สัญลักษณ์ยิ้ม,สัญลักษณ์หัวใจ,สัญลักษณ์โทรศัพท์,emoji facebook,อิโมจิ ขาวดํา
สัญลักษณ์ facebook - อิโมจิเฟส (ไอคอนเฟส)

สัญลักษณ์ตัวอักษรพิเศษ " แทนหน้าคนที่แสดงอาการต่างๆ "
 • หน้าคนธรรมดา
~♡ . ( ̄▽ ̄)~* ( ̄▽ ̄)” ╮(╯▽╰)╭ ╮( ̄▽ ̄)╭♡. = ̄ω ̄= ( ̄3 ̄)a
 ̄▽ ̄ ╮ ( ̄. ̄) ( ̄< ̄) (~o ̄▽ ̄) (~ ̄▽ ̄) ♡. └(^o^)┘ ﹌○﹋
^ˇ^≡ ♡. =^_^= Y(^_^)Y ♡. ^o^/ ♡. ( ^_^ )?
^o^y ^o^y ↖(^ω^)↗ ♡. ~^o^~ *^ˍ^* *^ο^* ♡. *^◎^*
*^÷^* ♡. ~~~^_^~~~ ♡. (-.-)=3 ~@^_^@~ #^_^# ♡. ~~~///(^v^)~~~
*^o^*// ㄟ~ ♡. ~*.*~ ∩__∩y ~~^^ ♡.(*^@^*) ~~ ♡. (° ο°)~@
~!!! ^_^; ♡. ^_^||| ♡. (⊙o⊙) {{{(>_<)}}}
^_^” ♡. ..@_@|||||.. …(⊙_⊙;)… ♡. o_o …. O__O” ♡. ///^_^…….
(*^‧^*) ♡. (^_^) ♡. ‵(*^﹏^*) (*∩_∩*) ♡. ~_~ (~ o ~)
♡. π_π =@~@= ♡. @(一-一) (ˇ︿ˇ﹀ ♡. (^人^) (^_^)/ ♡. *x*
♡. ^_^o
(╯3╰)╭♡. ╮(╯3╰)╭ ╮(╯_╰)╭ (= 0 =)y o(︶︿︶)o ˋ(′~‵)ˊ♡. ⊙﹏⊙∥∣°
(*^︹^*︺ ♡. (╯-╰) ╯﹏╰ ♡. (╯-╰)/ (╯︿╰﹀ ♡. ︸_︸
-____-” -︵- ♡.。_。 (*@︿@*﹀ ♡. (+﹏+) (+﹏+)
♡. //(ㄒoㄒ)// ::>__<% ╰_╯ ♡. >_<# (ˋ︿ˊ﹀-#
♡. (>﹏<) (*+﹏+*) ~ x__x, ♡.>_<|||
(+_+)? ♡. (?ε?)? ~ o_O??? ♡.@_@a 一 一+ (*@ο@*)
♡. >”<|||| ‵(*>﹏<*)′ O_o (°ο°)~ ♡. *@_@* ~~ ♡. ★~★
♡. ~w_w~ (ˇˍˇ) ~`o`~ ♡. (*>.<*) ~ ˋ_ˊ* ♡. -.- ~>_<~+
˙▽˙ .⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙.
 • หน้าคนทั่วไป
สัญลักษณ์ facebook - อิโมจิเฟส (ไอคอนเฟส) Facebook สัญลักษณ์: สัญลักษณ์ยิ้ม Emoji สัญลักษณ์ไอคอนและรายการรหัส

สัญลักษณ์ facebook - อิโมจิเฟส (ไอคอนเฟส) Facebook สัญลักษณ์: สัญลักษณ์ยิ้ม Emoji สัญลักษณ์ไอคอนและรายการรหัส

สัญลักษณ์ Twitter: ยิ้ม Emoji และอีโมติคอน Facebook Emoticon 2016 สัญลักษณ์ สัญลักษณ์เฟสบุ๊ค สัญลักษณ์พิเศษ อักษรพิเศษ เครื่องหมายพิเศษ

สัญลักษณ์ Twitter: ยิ้ม Emoji และอีโมติคอน Facebook Emoticon 2016 สัญลักษณ์ สัญลักษณ์เฟสบุ๊ค สัญลักษณ์พิเศษ อักษรพิเศษ เครื่องหมายพิเศษ
สัญลักษณ์ Twitter: ยิ้ม Emoji และอีโมติคอน Facebook Emoticon 2016 สัญลักษณ์ สัญลักษณ์เฟสบุ๊ค สัญลักษณ์พิเศษ อักษรพิเศษ เครื่องหมายพิเศษ

ˋ▂ˊ ˋ0ˊ ˋ︿ˊ ˋωˊ ˋ﹏ˊ ˋ△ˊ ˋ▽ˊ ˇ▂ˇ ˇ0ˇ ˇ︿ˇ ˇωˇ
●▂●  ●0●  ●︿●  ●ω●  ●﹏●  ●△● ●▽●
ˇ﹏ˇ  ˇ△ˇ ˇ▽˙▂˙ ˙0˙ ˙︿˙ ˙ω˙ ˙﹏˙ ˙△˙
◑▂◐ ◑0◐ ◑︿◐ ◑ω◐ ◑﹏◐ ◑△◐ (๐^.^๐)
(•ิ_•ิ)? (•ิ_•ิ) (/•ิ_•ิ) 。◕‿◕。 (。→‿←。) (@^-^)
(¬_¬メ). @^__^@★ (*≧▽≦)☆ ★(◕‿◕❀) (◡‿◡❀)
(^人^) (●*∩_∩*●) ~~(^__^)..?
◑△◐ ◑▽◐ ∩▂∩ ∩0∩ ∩︿∩ ∩ω∩ ∩﹏∩ ∩△∩ ∩▽∩
∪▂∪ ∪0∪ ∪︿∪ ∪ω∪ ∪﹏∪ ∪△∪ ∪▽∪ ≧▂≦
≧0≦ ≧︿≦ ≧ω≦ ≧﹏≦ ≧△≦ ≧▽≦ >▂< >0< >︿<
>ω< >﹏< >△< >▽<╯▂ ╰ ╯0╰ ╯︿╰ ╯ω╰ ╯﹏╰ ╯△╰ ╯▽╰
+▂+ +0+ +︿+ +ω+ +﹏+ +△+ +▽+ ˋ▂ˊ ˋ0ˊ ˋ︿ˊ
ˋωˊ ˋ﹏ˊ ˋ△ˊ ˋ▽ˊ ˇ▂ˇ ˇ0ˇ ˇ︿ˇ ˇωˇ ˇ﹏ˇ ˇ△ˇ ˇ▽ˇ ˙▂˙
˙0˙ ˙︿˙ ˙ω˙ ˙﹏˙ ˙△˙ ▽(▔﹏▔)≡ ⊙﹏⊙∥∣° ˋ︿ˊ﹀-# ╯︿╰﹀
(=‵′=) <(‵^′)> o(‧”"‧)o (¯▽¯;) (-__-)b \ _ / ̄□ ̄ll <(“”"O”"”)>
(#‵′)凸 (‵▽′)ψ (°ο°)~ @ (^人^) (*‧↓˙*) (O ^ ~ ^ O) <(‵^′)> o(‧”"‧)o
(¯▽¯;) (-__-)b \ _ /♡. ̄□ ̄|| <(“”"O”"”)>♡. (^人^) (*‧↓˙*)♡.
(O ^ ~ ^ O) �[。。]≡ (¯(∞)¯) <( ̄︶ ̄)> []~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)♡.
( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄) / (‵﹏′) ╮ (‵▽′)╭ (‵▽′)/. ≧▽≦y (/≧▽≦/) (≧▽≦)y
(/≧▽≦)/ (≧▽≦)(@)♡. (≧3≦)/ (≧ω≦)/ o(≧ω≦)o o(≧o≦)o
ˋ( ° ▽、° )♡. o(≧v≦)o (≧▽≦)/~ ≧□≦○♡. ~♡. ︽⊙_⊙︽ (⊙_⊙) (@口@)
Σ(@)( ̄ ̄)+ Σ(⊙▽⊙”a♡. (@[]@!!) ㄟ(≧◇≦)ㄏ ( ̄ε(# ̄) Σ( ° △ °|||)︴♡.

สัญลักษณ์ตัวอักษรพิเศษ " รูปดาว "
★ ☆ ✰✩✫✬✭✮✯✰✱✲✳❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷✪✣✤✥✦✧✡ ★ ☆ ⋆ ✩ ✮ ✯ ✰ ❇ ❈ ❅ ❄ ❆ ✺ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✴ ✳ ✲ ✱ ✰ ✯ ✮ ✭ ❁ ❂ ❃ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋✦ ✧ ✩ ╰☆╮ ✪ ✫✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✡★ ✱ ✲ ✳ ✴ ❂✵ ✶ ✷ ✸ ✹✺ ✻ ✼ ❄ ❅❆ ❇ ❈ 


สัญลักษณ์ตัวอักษรพิเศษ " รูปลูกศร "
↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ↖ ↗ ↘ ↙ ↔ ↕ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ➙ ➚ ➘ ➟ ➠ ➣ ➢ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨


สัญลักษณ์ตัวอักษรพิเศษ อิโมจิน่ารัก iphone " รูปทรงเรขาคณิต และ อุณหภูมิ "
 • สี่เหลี่ยม  ❏ ❐ ❑ ❒ ❖ ■ □⊹ ◆ ◇
 • สามเหลี่ยม  ▲ △ ▼ ▽ ◢ ◣ ◤ ◥ ⊿
 • วงกลม  ◑ ☮ ☯ ✆ ✇ ⊕ ⊙ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ 〇 ◎ ● ☉
 • เครื่องหมาย  ✓ ✔ ✕ ✖ ✗ ✘ ✙ ✚ ≨ ≩ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ∛ ∜
 • อุณหภูมิ  ☼ ☀ ☁ ☂ ☃☄ ☾ ☽ ❄ ☇☈ ⊙ ☉ ℃ ℉° ❅ ✺ ϟ


สัญลักษณ์ตัวอักษรพิเศษ " รูปแบบอื่นๆ "
◘ ◙ ﻬ ╦ ╩ $ ╚ ╝ ♪ ♪ ﻬ ♫ ♪ ♪ ღ 。 • ╬ ♂ ♀ → ← ◊ の ω ∏ √ ∩∞ ≡ ◊ ╠ ═ ╝ ▫ □ җ لّـّـّّا җ ๑ ಕ ◊ の № ∑ ξ ζ ≠ ─ = ≈ ≌ ۩ ๑ ۞ ō ε ┘ ┌ ╬ Θ ™ ۣ۞ ₪ ∂ ‡ 俞 ツ ❡ ❧ ҳ̸Ҳ̸ҳ ^ ╬ ╫ ╪ ╩ ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╟╞╝ ╜ ╛ ╙ ╘╗ ╖ ╔ ╔ ╓ ╒═ ┼ ┴┬├┘└┐│─⌡⌠⌐ π̲̲͡͡ ㎯ く … ︻ ﹌ ︼ ﹎ ﹋  ﹀ ︿ ︾ ︽ ﹊ ︵ ︷ ︶ ︸ ︹ ︺ ะ ※ ∝ ∞ ∟ ∠ ∥ ∧ ∨ ∮ ∴ ∵ ∶ ∷ ≮ ≯ ⌒▔ ⊹ ⊱ ⋛ ⋋ ⋌ ⋚ ⊰ ⊹ ﹏ √ ╮ ╭ ╯ ╰ ㋡ ↘ △ ◐ ☎ ☏▕ 『 ❀ ❣ ☇ ☃ 』 ♧ ⊹ ○ ★ ☆ 〆 「 」 『 』 〒 〓 ∡ ∢ ∤ ∦ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∶ ∸ ∹ ∻ ∾ ≂ ≁ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣ ≬ ≭ ≶ ≷ ≸ ≹ ≽ ≾ ≿ ⊀ ⊁ ⊃ ⊂ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋭ ⋫ ⋬ ⋪ ⋩ ⋨ ⋧ ⋣ ⋢ ⌂ ⌠ ⌡ ║ ╽ ╿ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☐ ☑ ☒ ☓ ☚ ☛ ☜ ☝ ☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☧ ☪ ☫ ☬ ☭ ♃ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♨ ♩ ✁ ✂ ✃ ✄ ✈ ✉ ✌ ✍ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ✛ ✜ ✣ ✤ ✥ ✦ ✩ ✪ ✬ ❀ ✿ ✾ ✽ ✼ ✻ ❍ ❛ ❜ ❝ ❞ ❡ ❢ ❣ ❤ ❥ ❦ ❧ Ѿ 〴 〷 〄 〆 ₢ ₠ ξ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ✿ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ‘ , . ; ′ ″ ` ˆ ˇ ˘ ^ ` ˉ ˜ ˝ ̺ ̪ ̫ ̬ ̭ ̾ ̐ ̒ ̄ ̅ ̵ ̱ ̲ ̷ ̙ ̘ ְ ֱֿ ֲ ֳ ִ ֵ ַ ָ ֹ ֻ ּ ֽ ־         ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ╃ ╂ ╁ ╀ ┿ ┾ ┽ ┼ ┻ ┺ ┹ ┸ ┷ ┶ ┵ ┴ ┳ ┲ ┱ ┰ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╈ ╉ ╊ ╋ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╬ ╫ ╪ ╩ ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟ ╞ ╝ ╜ ご ﹢ ﹡ ﹄ ﹃ ﹂ ﹁ ~ ˇ ι ⊥ ∷ ∑ ∏ ∫ ∪ ∩ ∥ ∧ ∨ ∠ ⌒ 〕 〔 〩 〦 〧 〨 〥 〣 〤 〢 〡 〈 〉 ﹝ ﹞ ↑ ← → ↓ ↖ ↗ ↘ ↙ ƸӁƷ ۵ ㋡ 曲 ʘ ʚ 冫▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▓ ▪ ░ ▒ ▒ ▓
🐶 🐺 🐱 🐭 🐹 🐰 🐸 🐯 🐨 🐻 🐷 🐽 🐮 🐗 🐵 🐒 🐴 🐑 🐘 🐼 🐧 🐦 🐤 🐥 🐣 🐔 🐍 🐢 🐛 🐝 🐜 🐞 🐌 🐙 🐚 🐠 🐟 🐬 🐳 🐋 🐄 🐏 🐀 🐃 🐅 🐇 🐉 🐎 🐐 🐓 🐕 🐖 🐁 🐂 🐲 🐡 🐊 🐫 🐪 🐆 🐈 🐩 🐾
💛 💙 💜 💚 ❤ 💔 💗 💓 💕 💖 💞 💘 💌 💋 💍 💎 👤 👥 💬 👣 💭
😄 😃 😀 😊 ☺ 😉 😍 😘 😚 😗 😙 😜 😝 😛 😳 😁 😔 😌 😒 😞 😣 😢 😂 😭 😪 😥 😰 😅 😓 😩 😫 😨 😱 😠 😡 😤 😖 😆 😋 😷 😎 😴 😵 😲 😟 😦 😧 😈 👿 😮 😬 😐 😕 😯 😶 😇 😏 😑 👲 👳 👮 👷 💂 👶 👦 👧 👨 👩 👴 👵 👱 👼 👸
💐 🌸 🌷 🍀 🌹 🌻 🌺 🍁 🍃 🍂 🌿 🌾 🍄 🌵 🌴 🌲 🌳 🌰 🌱 🌼
😺 😸 😻 😽 😼 🙀 😿 😹 😾
🍎 🍏 🍊 🍋 🍒 🍇 🍉 🍓 🍑 🍈 🍌 🍐 🍍 🍠 🍆 🍅 🌽
👾 🎮 🃏 🎴 🀄 🎲 🎯 🏈 🏀 ⚽ ⚾ 🎾 🎱 🏉 🎳 ⛳ 🚵 🚴 🏁 🏇 🏆 🎿 🏂 🏊 🏄 🎣
🌐 🌞 🌝 🌚 🌑 🌒 🌓 🌔 🌕 🌖 🌗 🌘 🌜 🌛 🌙 🌍 🌎 🌏 🌋 🌌 🌠 ⭐ ☀ ⛅ ☁ ⚡ ☔ ❄ ⛄ 🌀 🌁 🌈 🌊
👹 👺 🙈 🙉 🙊 💀 👽 💩
🎍 💝 🎎 🎒 🎓 🎏 🎆 🎇 🎐 🎑 🎃 👻 🎅 🎄 🎁 🎋 🎉 🎊 🎈 🎌 🔮 🎥 📷 📹 📼 💿 📀 💽 💾 💻 📱 ☎ 📞 📟 📠 📡 📺 📻 🔊 🔉 🔈 🔇 🔔 🔕 📢 📣 ⏳ ⌛ ⏰ ⌚ 🔓 🔒 🔏 🔐 🔑 🔎 💡 🔦 🔆 🔅 🔌 🔋 🔍 🛁 🛀 🚿 🚽 🔧 🔩 🔨 🚪 🚬 💣 🔫 🔪 💊 💉 💰 💴 💵 💷 💶 💳 💸 📲
🔥 ✨ 🌟 💫 💥 💢 💦 💧 💤 💨 👂 👀 👃 👅 👄 👍 👎 👌 👊 ✊ ✌ 👋 ✋ 👐 👆 👇 👉 👈 🙌 🙏 ☝ 👏 💪 🚶 🏃 💃 👫 👪 👬 👭 💏 💑 👯 🙆 🙅 💁 🙋 💆 💇 💅 👰 🙎 🙍 🙇
📧 📥 📤 ✉ 📩 📨 📯 📫 📪 📬 📭 📮 📦 📝 📄 📃 📑 📊 📈 📉 📜 📋 📅 📆 📇 📁 📂 ✂ 📌 📎 ✒ ✏ 📏 📐 📕 📗 📘 📙 📓 📔 📒 📚 📖 🔖 📛 🔬 🔭 📰
🎨 🎬 🎤 🎧 🎼 🎵 🎶 🎹 🎻 🎺 🎷 🎸
🇯🇵 🇰🇷 🇩🇪 🇨🇳 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 🇮🇹 🇷🇺 🇬🇧
☁ ☺ ☹ ✊ ✋ ☝ ✌ ⚡ ✨ ⭕ ❌ ⭐ ❕ ❔ ❗ ❓ ❄ ☀ ⛅ ☔ ⛄ ☎ ➿ ✂ ⚽ ⚾ ⛳ ♠ ♥ ♣ ♦ ☕ ♤ ♡ ♢ ♧ ⏰ ⏳ ⌛ ⌚ ♨ ✏ ✒ ✉ ⚓ ⛪ ⛺ ⛲ ⛵ ✈ ⛽ ⚠ ⛔  ⬆ ⬇ ⬅ ➡ ↗ ↖ ↘ ↙ ◀ ▶ ⏪ ⏩ ♿ ㊙ ㊗ ✳ ✴ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ⛎ ⭕ ❌ © ® ™ ⏫ ⏬ ↕ ↔ ↩ ↪ ⤴ ⤵ ℹ ❎ Ⓜ ⚫ ⚪ ◼ ◻ ▪ ▫ ✖ ➕ ➖ ➗ ➰ 〰 ♻ ☢ ☣ ☠ ☤ ⚕ ⚚ † ☯ ⚖ ☮ ⚘ ⚔ ☭ ⚒ ⚛ ⚜ ☥ ✠ ✙ ✞ ✟ ✧ ⋆ ★ ☆ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✡ ☫ ☬ ☸ ✵ ❂ ⚘ ❀ ❃ ❁ ✼ ♫ ♪ ☃ ❅ ❆ ☂ ❦ ♕ ♛ ♔ ♖ ♜ ☾ → ⇒ ⟹ ⇨ ⇰ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➲ ➳ ➵ ➸ ➻ ➺ ➼ ➽ ☜ ☟ ➹ ➷ ↶ ↷ ✆ ⌘ ⎋ ⏎ ⏏ ⎈ ⎌ ⍟ ❥ ツ ღ ☻
🎩 👑 👒 👟 👞 👡 👠 👢 👕 👔 👚 👗 🎽 👖 👘 👙 💼 👜 👝 👛 👓 🎀 🌂 💄
☕ 🍵 🍶 🍼 🍺 🍻 🍸 🍹 🍷 🍴 🍕 🍔 🍟 🍗 🍖 🍝 🍛 🍤 🍱 🍣 🍥 🍙 🍘 🍚 🍜 🍲 🍢 🍡 🍳 🍞 🍩 🍮 🍦 🍨 🍧 🎂 🍰 🍪 🍫 🍬 🍭 🍯
🏠 🏡 🏫 🏢 🏣 🏥 🏦 🏪 🏩 🏨 💒 ⛪ 🏬 🏤 🌇 🌆 🏯 🏰 ⛺ 🏭 🗼 🗾 🗻 🌄 🌅 🌃 🗽 🌉 🎠 🎡 ⛲ 🎢 🚢
⛵ 🚤 🚣 ⚓ 🚀 ✈ 💺 🚁 🚂 🚊 🚉 🚞 🚆 🚄 🚅 🚈 🚇 🚝 🚋 🚃 🚎 🚌 🚍 🚙 🚘 🚗 🚕 🚖 🚛 🚚 🚨 🚓 🚔 🚒 🚑 🚐 🚲 🚡 🚟 🚠 🚜 💈 🚏 🎫 🚦 🚥 ⚠ 🚧 🔰 ⛽ 🏮 🎰 ♨ 🗿 🎪 🎭 📍 🚩
1⃣ 2⃣ 3⃣ 4⃣ 5⃣ 6⃣ 7⃣ 8⃣ 9⃣ 0⃣ 🔟 🔢 #⃣ 🔣 ⬆ ⬇ ⬅ ➡ 🔠 🔡 🔤 ↗ ↖ ↘ ↙ ↔ ↕ 🔄 ◀ ▶ 🔼 🔽 ↩ ↪ ℹ ⏪ ⏩ ⏫ ⏬ ⤵ ⤴
🆗 🔀 🔁 🔂 🆕 🆙 🆒 🆓 🆖 📶 🎦 🈁 🈯 🈳 🈵 🈴 🈲 🉐 🈹 🈺 🈶 🈚 🚻 🚹 🚺 🚼 🚾 🚰 🚮 🅿 ♿ 🚭 🈷 🈸 🈂 Ⓜ 🛂 🛄 🛅 🛃 🉑 ㊙ ㊗ 🆑 🆘 🆔 🚫 🔞 📵 🚯 🚱 🚳 🚷 🚸 ⛔ ✳ ❇ ❎ ✅ ✴ 💟 🆚 📳 📴 🅰 🅱 🆎 🅾 💠 ➿ ♻
♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ⛎
🔯 🏧 💹 💲 💱 © ® ™ ❌ ‼ ⁉ ❗ ❓ ❕ ❔ ⭕ 🔝 🔚 🔙 🔛 🔜 🔃 🕛 🕧 🕐 🕜 🕑 🕝 🕒 🕞 🕓 🕟 🕔 🕠 🕕 🕖 🕗 🕘 🕙 🕚 🕡 🕢 🕣 🕤 🕥 🕦 ✖ ➕ ➖ ➗ ♠ ♥ ♣ ♦ 💮 💯 ✔ ☑ 🔘 🔗 ➰ 〰 〽 🔱 ◼ ◻ ◾ ◽ ▪ ▫ 🔺 🔲 🔳 ⚫ ⚪ 🔴 🔵 🔻 ⬜ ⬛ 🔶 🔷 🔸 🔹
▶ ▷ ◀ ◁ ★ ☆ ☉ ♠ ♡ ♣ ♤♥♧♨ 〠 〄 ㍿ ♝ ♞ ︻ ︼ ︽ ︾ ︿ ﹀ ∩ ∪ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄≦ ≧ ﹤ ﹥ 「 」 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺【 】 《 》 ( ) { } ﹙ ﹚ 『 』 ﹛ ﹜╳ + - ﹢ × ÷ = ≠ ≒ ∞ ˇ ± √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ㏒ ➳➴➵㊚㊛㊙℗ ♯♩♪♫♬♭♮ ☎ ☏ ⊙♨ º º ₪ ¤ 큐 « » の ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ♂ ♀ ☜ ☞ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▒ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ♥♡ o(‧'''‧)o ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ㊐㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗ ㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪ ㊫㊬㊭㊮㊯㊰ ♟ ☼ ☀ o O # 【】ψ ▓ ► ◄ ▒ ░ √ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲ ☆ ★ ♫ ▶ γ ō 凸 ╦ ╩ ⊙ ◎ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▋▌▍┋ ︻ ︼ ¤ ▽ ㄒ ︶︿ ε >< ┘┌ ∵ ∴ ∷ ︹ ︺ ╬ ╋ ω ㊣ § ■ Θ I し↑↑↓↓← → ↘↙ ↔↕〓 ☆ ★┣┓┏┫×╰ノ◢ ◣ ◥ ◤ Ω ж ф ю Ю ━╃ ╄━ 卍 ┛┗ ┓┏ ◇ ◆ ㄨ⌒ ※ × ◎ ☂ ☜ ☞ ☜ ☞ ❤ 『』Ψ № ∑ ⌒〖〗@ξζ∮ ▓ ∏ 卐【】√ ¤ ∞ ≡ ✖ ™ 乀 の♈ ◖◗♋ Café 灬�� ≈ ◈ Ш ǎ ☃ ☎ ☏ ☺ ☻ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ♦ ◊ ◦ ◘ ◙ ♠ ♧ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ๑ ۩ ۞ ▪ ▫ ˇ⊕· ۰•●∈ ° ﹌ ﹎ ╱ ╲ ☁ ₪ ¡ Þ ✱ ௫ μ 。◕‿◕。 べòべあ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。 ⊙●○①⊕◎Θ⊙¤㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤ ◥   ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓≡ ╝╚╔ ╗╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏ ┓┗ ┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎╭ ╮╰ ╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^ ∵∴‖︱ ︳︴﹏﹋﹌︵︶︹︺ 【】〖〗@﹕﹗/ " _ < > `,·。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※ 卐 々∞Ψ ∪∩∈∏ の ℡ ぁ §∮〝〞ミ灬ξ№∑⌒ξζω*��ㄨ ≮≯ + -×÷﹢﹣±/=∫∮∝ ∞ ∧∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ ☆veve↑↓⊙●★☆■♀『』◆◣◥▲Ψ ※◤ ◥ →№←㊣∑⌒〖〗@ ξζω□∮〓※∴ぷ▂▃▅▆█ ∏卐【】△√ ∩¤々♀♂∞①ㄨ≡↘↙▂ ♡ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █┗┛╰☆╮ ≠ ▂ ▃ ▄ ▅ .·°∴ ☆. ♡ (╥﹏╥)o ♥♡ じ☆ve*° ^_^.......♧♧ ┢┦aΡpy ♡^_^♡ ☜♥☞ ☞ ☜ 。◕‿◕。 。◕‿◕。 ♡.4 ︻︼─一 ▄︻┻┳═一 ▄︻┳一 ▄︻┻═┳一 ▄︻┳-一 ♡.5 ▄︻┻═┳ ︻┳═一 ▄︻┳一· ▄︻┳═一 ︻┳═一oO ♡.6 -─═┳︻ ∝╬══→ ::======>> ┈━═☆ ┣▇▇▇═─ ♡.19 ♪ ♬ ๑•ิ.•ั๑ ♠ ♣ ✖ ♡.20 ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ♡.21 ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ♡.22 ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆→ あ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。 ♡.ゃōゃ ⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ ♡.◑▂◐ ◑0◐ ◑︿◐ ◑ω◐ ◑﹏◐ ◑△◐ ◑▽◐ ♡.∩▂∩ ∩0∩ ∩︿∩ ∩ω∩ ∩﹏∩ ∩△∩ ∩▽∩ ♡.●▂● ●0● ●︿● ●ω● ●﹏● ●△● ●▽● ♡.∪▂∪ ∪0∪ ∪︿∪ ∪ω∪ ∪﹏∪ ∪△∪ ∪▽∪ ♡. ≧▂≦ ≧0≦ ≧︿≦ ≧ω≦ ≧﹏≦ ≧△≦ ≧▽≦ ♡. >▂< >0< >︿< >ω< >﹏< >△< >▽< ♡. ╯▂╰ ╯0╰ ╯︿╰ ╯ω╰ ╯﹏╰ ╯△╰ ╯▽╰ ♡. +▂+ +0+ +︿+ +ω+ +﹏+ +△+ +▽+ ♡. ˋ▂ˊ ˋ0ˊ ˋ︿ˊ ˋωˊ ˋ﹏ˊ ˋ△ˊ ˋ▽ˊ ♡. ˇ▂ˇ ˇ0ˇ ˇ︿ˇ ˇωˇ ˇ﹏ˇ ˇ△ˇ ˇ▽ˇ ♡. ˙▂˙ ˙0˙ ˙︿˙ ˙ω˙ ˙﹏˙ ˙△˙ ˙▽˙ ♡. ≡(▔﹏▔)≡ ⊙﹏⊙∥∣° ˋ︿ˊ﹀-# ╯︿╰﹀ (=‵′=) ♡. <(‵^′)> o(‧""‧)o (¯▽¯;) (-__-)b \ _ / ♡. ̄□ ̄|| ------\\(˙<>˙)/------  <("""O""")> ♡. (#‵′)凸 (‵▽′)ψ (°ο°)~ @ (^人^) (*‧↓˙*) ♡. (O ^ ~ ^ O) [>\/<] ↓。υ。↓ (;°○° ) ( > c < ) ๑•ิ.•ั๑ ๑۩۞۩๑ ♬✿.。.:* ★ ☆ ☉ ☺ ☻ ☼ ♠  ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ εїз℡❣·۰•●○● ゃōゃ♥ ♡๑۩ﺴ ☜ ☞ ☎ ☏♡ ⊙◎ ☺ ☻✖╄ஐﻬ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █▌ ▐░ ▒ ▬♦ ◊ ◦ ☼ ♠♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ の ☆ → あ ぃ £ ❤ 。◕‿◕。 # @ & * ¥☆ ★ ✪ ¤ ☼ ♡ ღ☻ ☺ ⊕ ☉ Θ o O ♋ ☯ ㊝ ⊙ ◎ ◑ ◐ ۰ • ● ▪ ▫ 。 ゚ ๑ ☜ ☞ ☂ ♨ ☎ ☏ ︻ ︼ ︽ ︾ 〈 〉 ︿ ﹀ ∩ ∪ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄﹝ ﹞ < > ≦ ≧ ﹤ ﹥ 「 」 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺〔 〕 【 】 《 》 ( ) { } ﹙ ﹚ 『 』 ﹛ ﹜╳ + - ﹢ × ÷ = ≠ ≒ ∞ ˇ ± √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ㏒ ▶ ▷ ◀ ◁ ★ ☆ ☇☉ ☺ ☻ ☼ ♠  ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ 〠 〄 ㍿ ♯♩♪♫♬♭♮ ☎ ☏ ☪ ♈ ♨ ºº ₪ ¤ 큐 « » ™ ♂✿ ♥ の ↑ ↓ ← → ↖ ↗ ↙ ↘ ㊣ ◎ ○ ● ⊕ ⊙ ○ △ ▲ ☆ ★ ◇ ◆ ■ □ ▽ ▼ § ¥ 〒 ¢ £ ※ ♀ ♂ © ® ⁂ ℡ ↂ░ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻ ► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ ♥ ♡ ▪ ▫ ☼ ♦ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▬ ♦ ◊ ◘ ◙ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶ ⅷⅸⅹⅺⅻⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦ Ⅷ Ⅷ ⅨⅩⅪⅫ ㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰中国驴博客行动 【】┱ ┲ *.:。✿*゚‘゚・✿.。.: ≧0≦ o(╥﹏╥)o //(ㄒoㄒ)// {{{(>_<)}}} ™ぷ▂▃▅▆█ ∏卐 ※◤ ◥ ﹏﹋﹌ ∩∈∏ ╰☆╮≠→№← ︵︶︹︺【】〖〗@﹕﹗/ " _ < > `,·。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※卐 々∞Ψ ∪∩∈∏ の ℡ ぁ §∮〝〞ミ灬ξ№∑⌒ξζω*ㄨ ≮≯ +-×÷﹢﹣±/=∫∮∝ ∞ ∧∨ ∑ ∏ ∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ☆ ■♀『』◆◣◥▲Ψ ※◤ ◥ →№←㊣∑⌒〖〗@ξζω□∮〓※∴ぷ▂▃▅▆█ ∏卐【】△√ ∩¤々♀♂∞①ㄨ≡↘↙▂▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █┗┛╰☆╮ ≠ ▂ ▃ ▄ ▅┢┦aΡpy ♡^_^♡ ^_^.......♧♧ ☜♥☞.︻︼─一 ▄︻┻┳═- ﹏◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ▧ ▨ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ▓ ▒ ░ @ ㊣ ™ ℡ 凸 の ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑ o(‧'''‧)o ❆ べòⓛⓞⓥⓔ べ ☀ ☼ ☜ ☞ ⊙® ◈ ♦ ◊ ◦ ◇ ◆ εїз ☆·.¸¸.·´¯`·.¸¸.¤ ~♡のⓛⓞⓥⓔ♡~/(*w*)\ ≡[。。]≡※◦º°×°º◦εїз´¯`·»。。♀♡╭☆╯ºØغøº¤ø,¸¸,ºº¤øøºﷲﷲ°º¤ø,¸¸, -i;b U,~ Q n0 げこごさざしじすぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはば ♪♫╭♥ ๑•ิ.•ัﻬஐ ✎ぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめも o O #♡ ┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。‧::‧ .。.:*・❀●•♪.。‧:❉:‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø*.:。✿*゚‘゚・✿.。.:*.:。✿*゚’゚・.。*εїз R"m n ↔ ↕ ▪ → ︷╅╊✿ (¯`•._.• •._.•´¯)(¯`•¸•´¯) ❤`•.¸¸.•´´¯`•• .¸¸.•´¯`•.•●•۰• ••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤——(•·÷[ ]÷·•) u'D)z k T ` C1m 〓 ☆ ★┣┓┏┫×╰ノ◢ ◣ ◥ ◤ Ω ж ф юЮ ━╃ ╄━ ┛┗ ┓┏ ◇ ◆ ※ .'. ☂.'.❤ ♥ 『』 〖〗▓ ► ◄ ▒ ░ ▓ ╮╭ ╯╰ ァ ┱ ┲☃ ☎ ☏ ☺ ☻ ▧ ▨ ♨ ◘ ◙ ♠ ♧ ♣ ▣▤ ▥ ▦ ▩ ⊕ ׺°”˜`”°º× ׺°”˜`”°º×»-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷×*∩_∩* ⓛⓞⓥⓔ ╬ ╠ ╣∷ ღ ☃ ❆ £ ∆ Š Õ Ő ő ∞ © ‡ † Ž ஜ ஒ ண இ ஆ ௰ ♪♪♫▫—(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷· Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤—•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•´`·.(`·.¸ ¸.·´).·´`·» 0_ »-(¯`v´¯)-»█┗┛↘↙╰☆╮ ≠ ☜♥☞ ︻︼─一 ▄︻┻┳═一 -─═┳︻ ∝╬══→ ::======>> ☆═━┈┈━═☆ ┣▇▇▇═─ ■◆◣◥▲◤ ◥〓∴ぷ▂▃▅▆█ 【】 ๑۞๑ ๑۩ﺴ ﺴ۩๑๑۩۞۩...¤¸¸.·´¯`·.¸·..>>--» [[]] «--<<..·.¸¸·´¯`·.¸¸¤... .•:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•. ❤`•.¸¸.•´´¯`••.¸¸.•´´¯`•´ 彡° ﹌﹎ ╱╲ ☁ ₪ ¡ Þ ௫ μ べ ☪ ☠ ╬ ╠ ╣∷ ღ :﹗/ " _ < > `,·。≈ {}~ ~() - √ $ * & # ※*≮≯ +-× ÷﹢±/=∫∮∝ ∧∨∥∠ ≌ ∽ ≦ ≧ ≒﹤﹥じ ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧ ⓨⓩ 凸(⊙▂⊙✖ )(づ ̄ ³ ̄)づヾ(*⌒ヮ⌒*)ゞ ( c//"-}{-*\\x) (-'๏_๏'-) (◐ o ◑ ) (⊙...⊙ )。◕‿◕。 ๏[-ิ_•ิ]๏(•ิ_•ิ)? \(•ิ_•ิ\) (/•ิ_•ิ)/ (︶︹︺)(*-`ω´- )人(ц`ω´ц*)(●ゝω)ノヽ(∀<●)(ㄒoㄒ)(>_<)⊙▂⊙ ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ o(‧'''‧)o (∩_∩)ミ●﹏☉ミ (≧0≦) o(╥﹏╥)o

เวลาที่กำลังแชทกับเพื่อนๆ ในเฟสบุ๊ค เราสามารถใส่ภาพ emotion ลงไปได้ โดยกดตามด้านล่างนี้ เช่น ถ้าต้องการใส่รูปภาพคนหน้ายิ้มลงไป ก็พิมพ์ :) ลงไป หรือถ้าต้องการใส่รูปนกเพนกวิน ก็พิมพ์ <(") ลงไปในช่องพิมพ์ข้อความของแชท เป็นต้น

☆·.¸¸.·´¯`·.¸¸.¤ ~♡のⓛⓞⓥⓔ♡~
/(*w*) ≡[。。]≡※◦º°×°º◦εїз´¯`·»。。♀♡
╭☆╯ºØغøº¤ø,¸¸,ºº¤øøºﷲﷲ°º¤ø,¸¸,
—(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷·
Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨
—¤÷(`[¤* *¤]´) ÷¤—
•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•
«·´`·.(`·.¸ ¸.·´).·´`·»
׺°”˜`”°º× ׺°”˜`”°º× »
-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷×
♪♪♫▫—(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷·
Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨
—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤—•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•´`·.(`·.¸ ¸.·´).·´`·»
o┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。❤‧:❉:‧ .。.:*・❀●•♪.。‧:❉:‧
*♫~ ♥♥–/–^^” ..♥♥ .•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•♥:::
( …*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*♥…*(¨`•.•´¨)♥ . * .`•.¸(¨`•.•´¨) * . * .♥ ♫~
☀ <º))))><.·´¯`·.§ h £ ® ß € ¯|¯ •·.·´¯`·.·• .·´¯`·.><((((º>
<-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·.¸><((((º> ♫~*
() (◕〝◕) •.★*… …*★.• ·*.:。✿✲-·
(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★ •:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•.
*.:。*゚‘゚・.。.:* *.:。*゚’゚・.。.:* *.:。*゚¨゚・ .。.:* *.:。*゚¨゚・ .。.:*
«-(¯`v´¯)«– ..·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ …¤¸¸.·´¯`·.¸·.>>–»
«-(¯`v´¯)«– ..·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ …¤¸¸.·´¯`·.¸·.>>–» [[ ♫~
—(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷· Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°•
~ »-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷× ~ —¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤— ♫ «·´`·.(`·.¸ ¸.·´)
.·´`·» •·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·• ׺°”˜`”°º×
׺°”˜`”°º× ♫ ♡ o┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。❤‧:❉:‧ .。.:*・❀●•♪.。
‧:❉:‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø ミ●﹏☉ミ
¨°o.O O.o *.:。 ✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿
o O #♡ ┽┊﹎.εїз︷✿‧:﹎。‧::‧ .。.:*・❀●•♪.。
‧:❉:‧ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø*.:。✿*゚‘゚・✿.。.:*.:。✿*゚’゚・.。*εїз
↔ ↕ ▪ → ︷╅╊✿ (¯`•._.• •._.•´¯)(¯`•¸•´¯)
`•.¸¸.•´´¯`•• .¸¸.•´¯`•.•●•۰• ••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••—¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤——(•·÷[ ]÷·•)
׺°”˜`”°º× ׺°”˜`”°º×»-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷×*∩_∩* ⓛⓞⓥⓔ ╬ ╠ ╣∷ ღ ☃ ❆ £ ∆ Š Õ Ő ő ∞ © ‡ † Ž ஜ ஒ ண இ ஆ ௰

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
::: (\_( …*…*…*…*…*…*…*…*…::::::::::::::
*: (=’ :’) :: facebook! :::::::::::::::::::::
•.. (,(”)(”)¤…*…*…*…*…*…*…*…*…:::::::::::
¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸
,___,
[O.o]
/)__)
-”–”-
♥ [̲̅L][̲̅i̲̅][̲̅k̲̅][̲̅e̲̅] ♥ >>>
—————-(\_/)
-((———-(≧◡≦)
( =’:')—<[:]|||||||[:]>
(..(“)(“)✿❀❁(“)(“)


-((————(\_/)
( =’:')———-(o.O)
(..(“)(“)—<[:]|||||||[:]>
—————–(“)(“)
….. (¯`v´¯)♥
…….•.¸.•´
….¸.•´
… (
☻/
/▌♥♥
/ ♥♥


…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
…*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*

_____8888888888____________________
____888888888888888_________________
__888888822222228888________________
_88888822222222288888_______________
888888222222222228888822228888______
888882222222222222288222222222888___
8888822222222222222222222222222288__
_8888822222222222222222222222222_88_
__88888222222222222222222222222__888
___888822222222222222222222222___888
____8888222222222222222222222____888
_____8888222222222222222222_____888_
______8882222222222222222_____8888__
_______888822222222222______888888__
________8888882222______88888888____
_________888888_____888888888_______
__________88888888888888____________
___________8888888888_______________
____________8888888_________________
_____________88888__________________
______________888___________________
_______________8____________________

────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ɪƒ ƴσυ’ʀє αʟσηє,
──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧα∂σѡ.
─(♥)████████(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт тσ cʀƴ,
─(♥)██████████████████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧσυʟ∂єʀ.
──(♥)████████████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт α ɧυɢ,
────(♥)████████████(♥) __ ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ρɪʟʟσѡ.
──────(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ηєє∂ тσ ɓє ɧαρρƴ,
────────(♥)████(♥) __ ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɱɪʟє.
─────────(♥)██(♥) ɓυт αηƴтɪɱє ƴσυ ηєє∂ α ƒʀɪєη∂,
───────────(♥) __ ɪ’ʟʟ ʝυѕт ɓє ɱє.

$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$
$$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_______
$$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_______
$$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$__
$$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_______
$$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_______
$$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$

▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀█
─██─███─███─██─██─██▄█
─██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█
▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄█

_░▒███████
░██▓▒░░▒▓██
██▓▒░__░▒▓██___██████
██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██
██▓▒░_______________░▒▓██
_██▓▒░______________░▒▓██
__██▓▒░____________░▒▓██
___██▓▒░__________░▒▓██
____██▓▒░________░▒▓██
_____██▓▒░_____░▒▓██
______██▓▒░__░▒▓██
_______█▓▒░░▒▓██
_________░▒▓██
_______░▒▓██
_____░▒▓██

___d88888888b_____d88888888b
__d88?____d88b___d88b____`88b
_d8?_________d888b_________`8b
_8b_________________________d8
_b8__________________d8888b___d8888b
__d8________________d8?__d8b_d8b__`8b
___8ba_____________d8?_____d8b_____`8b
____`8da___________8b_______________d8
______`Y8b__________d8_____________8b
________`8b__________8ba_________ad8
__________`88_____88__`8da_____ab8?
____________8b___d8_____`Y8___8Y?
_____________`b_d?________`8_8?
______________`8?__________`8?
_______________”____________”

สัญลักษณ์ facebook - อิโมจิเฟส (ไอคอนเฟส) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown

0 comments:

Post a Comment